Liczymy nasze lata „przed” lub „po narodzeniu Chrystusa” według obliczeń Dionizjusza Exiguusa z roku 525. To, czy popełnił on jakieś błędy, czy też opierał się na błędnych założeniach, jest kontrowersyjne. Mimo wszystko  ta chronologia i porządkowanie wydarzeń historycznych sprawdziły się tak dobrze przez prawie 1000 lat, że obecnie znane są z użycia na całym świecie.
W każdym razie stopniowo zbliżamy się do rocznic przypominających, że 2000 lat temu Jezus gromadził wokół siebie dorosłych uczniów, wędrował z nimi przez Galileę, Samarię i Judeę, a po około 3 latach w Jerozolimie został aresztowany, skazany i stracony na krzyżu. Następnie jego uczniowie rozpoznali go jako Zmartwychwstałego.

W Ewangelii według św. Mateusza ostatnie słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane są
do jego uczniów - po grecku: Matthätai / w języku niemieckim przeważnie tłumaczone jako "Jünger" [uczniowie]. Brzmią one:

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

 

Powszechnie wiadomo, że Jego uczniowie wypełnili swoją misję i zostali nauczycielami, a z kolei ich uczniowie uzyskali kwalifikacje do zostania nauczycielami innych. W ten sposób rozprzestrzeniło się przesłanie Jezusa. Ludzie najróżniejszych narodów doświadczyli prawdy słów Jezusa i zaufali jej. Pozwolili ochrzcić siebie i zazwyczaj także swoje dzieci. W ten sposób wielu z nas przyjęło chrzest. Jednak przez wiele wpływów byliśmy i jesteśmy powstrzymywani od bardziej intensywnego zajmowania się tym, czego Jezus chciałby, abyśmy się od Niego nauczyli.
Ta strona internetowa, w ciągu najbliższych kilku lat, aż do jubileuszów Jego działalności, śmierci i zmartwychstania, poświęcona jest Jego nauczaniu tak, jak nam to zostało przekazane w czterech Ewangeliach.

 

Poprzez powyżej podane słowa kluczowe, czego dzisiaj możemy nauczyć się od Jezusa, dotrzecie na strony z Jego słowami z Ewangelii oraz do tekstów, które wyjaśniają je w naszych czasach. Zazwyczaj są to linki do kazań i interpretacji opublikowanych już w innych miejscach w Internecie.

 

Przycisk „Weź udział” znajduje się poniżej po prawej stronie. Zapraszamy chrześcijan posługujących się innymi językami do tworzenia stron internetowych o tym samym układzie graficznym, zawierających podobne rozważania biblijne w ich języku, abyśmy mogli się ze sobą łączyć. Po lewej stronie na tej stronie możesz zobaczyć, jak daleko zaszliśmy.

 

Jeśli klikniesz lata 2030, 2031, 2032 i 2033 w lewym górnym rogu, przejdziesz do stron, na których dowiesz się, jakie specjalne wydarzenia są na nie już planowane.