... od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

 


«Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie» - Rev. D. Josep Lluís SOCÍAS i Bruguera (Badalona, Barcelona, Hiszpania)

 

 Łk 12,39-48 

 

Słowa kluczowe: każda osoba jest rządcą, przy narodzinach otrzymujemy dziedzictwo w genach i pewne zdolności = “talenty”; nadzieja jest w przyjściu Pana Jezusa na końcu czasów, wezwaniem do wierności,

 

*************

 

Więcej informacji wkrótce!