...  od Niego, jako lekarza

 

«Przyszła, upadła Mu do nóg... prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki» - Rev. D. Enric CASES i Martín (Barcelona, Hiszpania)

 Mk 7,24-30

Słowa kluczoweswięty Augustyn:  że wielu nie osiągają tego, o co proszą bo są «aut mali, aut male, aut mala»; Jezus namawia nas byśmy udzielali się w modlitwie błagalnej 

************

 

«Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy» - Rev. D. Josep PAUSAS i Mas (Sant Feliu de Llobregat, Hiszpania): 

 Łk 11,15-26 

Słowa kluczowe:  Jezus jest niewiarygodnie, ...kto żyje w dogmatyźmie politycznym, kulturowym czy ideologicznym z łatwością pogardza tym, który jest inny; kto żyje w dogmatyźmie politycznym, ... kulturowym czy ideologicznym z łatwością pogardza tym, który jest inny; podążać za Jezusem

 

**************

 

Więcej informacji wkrótce!