Linki do kazań w innych językach są tutaj
- obecnie z wyjątkiem kazań hiszpańskich.

 

 

Rozdział 1

1-14: Angielski – od Niego – Syna Bożego

 


Rozdział 2

 


Rozdział 3

1-10: Niemiecki - od Niego, jako terapeuty

 


Rozdział 4

 

19-26: Niemiecki - od Niego – modlącego się

46-52: Suahili - od Niego, jako lekarza

 


Rozdział 5

 

17-30: Polski – od Niego – Syna Bożego

 


Rozdział 6

 

1-15 - Niemiecki - od Niego, jako skazańca

30-35: Niemiecki - od Niego, jako terapeuty

56-69: Rosyjski - od Niego - Chrystusa

60-69: Niemiecki = Polski = Francuski = PortuguêsAngielski - od Niego, który został zdradzony

60-71: Chiński - od Niego, który został zdradzony

 

 


Rozdział 7

 


Rozdział 8

1-11: Niemiecki = Português + Chiński + Wietnamski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

3-11: Niemiecki – od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

3-11: Niemiecki -od Niego – sędziego

 


Rozdział 9

1-17: Niemiecki  + Chiński - od Niego, jako lekarza

 


Rozdział 10

 


Rozdział 11

1-16: Chiński - od Niego - Chrystusa

1-45: Rosyjski - od Niego – Syna Bożego

1...53  Niemiecki - od Niego - Chrystusa

5-13: Chiński - od Niego - Chrystusa

46-52: Niemiecki - od Niego, który został zdradzony

49-53: Francuski - od Niego, który został zdradzony

 


Rozdział 12

20-24: Niemiecki - od Niego, jako skazańca

 44-50: Węgierski - od Niego – Syna Bożego


Rozdział 13

 1-17: Chiński - od Niego, jako skazańca

 3- 5: Angielski - od Niego, jako skazańca

34-35: Niemiecki - od Niego, jako ustawodawcy 


Rozdział 14

 

15-27: Niemiecki -od Niego, jako ustawodawcy

 


Rozdział 15

 


Rozdział 16

 


Rozdział 17

 

 9-13: Wietnamski - od Niego – modlącego się

14-26: Angielski + Holenderski - od Niego – modlącego się

20-21: Węgierski - od Niego – modlącego się

 


Rozdział 18

1-11: Polski + Węgierski - od Niego, jako skazańca

12-27: Wietnamski - od Niego, który został zdradzony

1-19,42: Niemiecki + Polski - od Niego, który został zdradzony

33-38: Chiński - od Niego, jako oskarżonego

37-38: Wietnamski + Português - od Niego, jako oskarżonego

 


Rozdział 19

18,1 - 19,42: Niemiecki + Angielski - od Niego, który został zdradzony

   5:  Holenderski – od Niego, który został zdradzony

 9-16: Wietnamski - od Niego, który został zdradzony

12-16: Niemiecki - od Niego, jako oskarżonego

20-21: Niemiecki -od Niego – Zmartwychwstałego

 


Rozdział 20

19-20: Polski + Niemiecki - od Niego – Zmartwychwstałego

11-18: Niemiecki - od Niego – Zmartwychwstałego

19-20: Angielski = Francuski = Niemiecki = Português - od Niego – Zmartwychwstałego

19-31: Rosyjski + Rosyjski + Português - od Niego – Zmartwychwstałego

 


Rozdział 21

1-14: Niemiecki - od Niego – Zmartwychwstałego

1-15: Niemiecki - od Niego – Zmartwychwstałego

1-15: Niemiecki - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi