Linki do kazań w innych językach są tutaj
- obecnie z wyjątkiem kazań hiszpańskich.

 

 

Rozdział 1

21-39: Angielski – od Niego, jako lekarza

40-45: Angielski - od Nego, który jest dla wszystkich

 


Rozdział 2

1-12: Niemiecki - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

1-12: Holenderski + Rosyjski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

1-17: Niemiecki - Jesus od Niego, jako lekarza

23-28: Angielski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

 


Rozdział 3

13-17: Niemiecki - od Niego, jako ustawodawcy

20-35: Português - od Niego, jako oskarżonego

31-35: Niemiecki - od Nego, który jest dla wszystkich

 


Rozdział 4

26-34: Niemiecki = Angielski = Polski = Francuski  = Português - od Niego, jako skazańca

 


Rozdział 5

21-43: Francuski - od Niego, jako lekarza

 


Rozdział 6

30-44: Węgierski - od Niego – kaznodziei

 


Rozdział 7

24-30 - Niemiecki = Angielski = Polski = Francuski -=Português -  - od Niego, jako lekarza

31-37: Português - od Niego, jako lekarza

 


Rozdział 8

27-35: Holenderski - od Niego - Chrystusa

27-32: Francuski - od Niego - Chrystusa

 


Rozdział 9

 2-9: Português – od Niego – Syna Bożego

 2-10: Polski - od Niego – Syna Bożego

  9: Rosyjski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

30-32: Wietnamski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

30-37: Português - od Niego - Chrystusa

41: Francuski - od Niego – kaznodziei

 


Rozdział 10

 2-12: Português - od Niego – sędziego

13-16: Francuski - od Niego, jako terapeuty

17-30: Francuski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

35-45: Węgierski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

46-52: Português - od Niego, który nikogo nie wyklucza

 


Rozdział 11

 7- 9: Angielski - od Niego – pacyfisty

15-26: Angielski - od Niego, jako oskarżonego
Rozdział 12

28-34: Niemiecki = AngielskiFrancuski = Português - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

28-44: Angielski + Polski - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

41-44: Holenderski + Węgierski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

     44: Francuski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

35-37: Niemiecki= Angielski = Polski = Francuski = Português - od Niego – syna Dawida

38-44- Niemiecki + Português - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

 


Rozdział 13

 


Rozdział 14

3-6+9: Angielski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

13-21: Francuski - od Niego – Syna Bożego

20-21: Niemiecki - od Niego, który został zdradzony

61- Holenderski - od Niego, jako oskarżonego

61-64 + 15,39 - Angielski - od Niego, jako oskarżonego

66-72: Português - od Niego, który został zdradzony

 


Rozdział 15

1-5: Niemiecki + Węgierski - od Niego, jako oskarżonego

1-19: Angielski - od Niego, który został zdradzony

16-37: Niemiecki - od Niego, który został zdradzony

 


Rozdział 16

1-8: Português + Português - od Niego – Zmartwychwstałego