Więcej niż spichlerze - ks. Mariusz Gajewski  - 4 sierpnia 2019 -

  Łk 12,13-21

Słowa kluczowe  „kulturą posiadania”, asze życie nie jest zależne od tego, co posiadamy; "Jak wielu biednych ludzi żyje pożądaniem posiadania." ....dlaczego jedni są bogaci, a inni biedni? Kohelet w pierwszym czytaniu Koh 1,2; 2.22-32; "W Jezusie Bóg objawia człowiekowi pełnię splendoru swej chwały, a wszelką marność przemienia." Chriystus....zaprasza nas dzisiaj do relacji z sobą i zapewnia nas, że w Nim, jako nowi ludzie, mamy wszystko!.

**************

 

Więcej informacji wkrótce!