... od Nego, który jest dla wszystkich

 

«Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu» - P. Conrad J. MARTÍ i Martí OFM (Valldoreix, Barcelona, Hiszpania)

 Łk 17,11-19 

Słowa kluczowe: trędowaci byli grupą marginalizowaną,  imigrantów, narkomanów, przestępców, ludzi chorych na AIDS, bezrobotnych, biednych... Jezus chce ich przywrócić, wyleczyć ich cierpienia,- jesteśmy biednymi, którzy oczekują wszystkiego od Niego,  «‘Bogu dzięki’...

**************

 

Więcej informacji wkrótce!