... od Niego, jako terapeuty

 

«Nie stawiajcie oporu złemu» - Rev. D. Joaquim MESEGUER García (Rubí, Barcelona, Hiszpania)

 Mt 5,38-42 

Słowa kluczowe: Jezus uczy nas, że nienawiść pokonuje się przebaczając; prawo talionu to był postęp...,  “nadstawić drugi policzek”, być otwartym na przebaczenie i wyrażać się jasno..., "Z pewnością nie jest to łatwa sztuka, ale to jedyny sposób, by powstrzymać przemoc i manifestować łaskę Bożą światu często pozbawionemu łaski. "...

 

**************

 

Więcej informacji wkrótce!