od Jezusa jako skazańca

 

«A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha» - Rev. D. Francesc CATARINEU i Vilageliu (Sabadell, Barcelona, Hiszpania)

  J 18,1-19,42 

Słowa kluczowe: opowieść pełna symboliki, "Wiara chrześcijańska nie jest pełnym szacunku związkiem z odległym i abstrakcyjnym Bogiem"..."Powinniśmy być osobami, które kochają z oddaniem, i które ufają Panu we wszystkich przeciwnościach."

******************

 

Więcej informacji wkrótce!