... od Jezusa jako wędrowca

 

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię»  -  Fr. Faust BAILO (Toronto, Kanada)

 Mk 4,26-34 

Słowa kluczowe: dwa obrazy o wielkiej mocy dochowej: przypowieść o wzroście ziarna i przypowieść o ziarnku gorczycy; Bóg zasiał coś boskiego w naszych ludzkich sercach; "Jeśli cierpliwie będziemy współpracować z jego łaską, jego boskie życie będzie wzrastać w naszej duszy, tak jak w polu rośnie ziarno..."

**************

"Jezus byl wtedy w zlym nastroju"- Siostra Ursula Hertewich/ Bonn- 26.06.2016

 

 Łukasza 9, 51- 62 

Słowa kluczowe: ... te nieprzyjemne słowa, tak naprawdę nie są tylko wielkim zaproszeniem? - Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy, "Dopiero, kiedy pozwolę się uchwycić przez te boską rzeczywistość i nią przeniknąć, będzie wtedy możliwe, by przyłożyć „rękę do pługa”; „Naśladować tylko trochę”- to nie funkcjonuje-

 

**************

Więcej informacji wkrótce!