Linki do kazań w innych językach są tutaj
- obecnie z wyjątkiem kazań hiszpańskich.

 

 

Rozdział 1

 


Rozdział 2

 


Rozdział 3

13-17: Chiński – od Niego – Syna Bożego

 


Rozdział 4

12-17: Wietnamski - od Niego – kaznodziei

12-22: Holenderski – od Nego, który jest dla wszystkich

 


Rozdział 5

  1-4: Węgierski - od Niego – kaznodziei

 1-10: Niemiecki - od Niego, który nikogo nie wyklucza

1-10: Holenderski - od Niego – kaznodziei

1-12: Wietnamski - od Niego – kaznodziei

3-10: Polski - od Niego – kaznodziei

    13: Angielski - od Niego – kaznodziei

   13: Chiński - od Niego, jako terapeuty

13-16: Francuski - od Niego – kaznodziei

17-20: Węgierski - od Niego, jako ustawodawcy

20-26: Niemiecki = Angielski = Polski = Francuski = Português - od Niego, jako ustawodawcy

25-26: Węgierski - od Niego – kaznodziei

21-26: Chiński + Węgierski -  od Niego – pacyfisty

    30:  Português - od Niego, jako terapeuty

31-32: Chiński - od Niego, jako ustawodawcy

38-42: Português - od Niego, jako terapeuty

38-48: Niemiecki + Niemiecki - Wietnamski + AngielskiAngielski + Holenderski  + Francuski + Wietnamski- od Niego – pacyfisty

38-48: Angielski - od Niego – kaznodziei

38-42: Polski - od Niego, jako terapeuty

43-48: Português - od Niego – pacyfisty

 


Rozdział 6

  1-4: Wietnamski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

 1- 5: Angielski - od Niego – modlącego się

1 (-18): Angielski - od Niego, jako ustawodawcy

 5-13: portugissisch - od Niego – modlącego się

 7-13: Niemiecki + Niemiecki - od Niego – modlącego się

9-13: Rosyjski - od Niego – modlącego się

14-21: Rosyjski - od Niego, jako ustawodawcy

24-34: Angielski - od Niego, jako terapeuty

 


Rozdział 7

 


Rozdział 8

3: Holenderski - od Niego, jako lekarza

5-13:  Niemiecki - od Niego, jako lekarza

28-34: Rosyjski - od Niego, jako lekarza

 


Rozdział 9

 1 - 8: Angielski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

 1-8: Węgierski: - od Niego, jako lekarza

 1- 8: Niemiecki + Węgierski - od Niego, jako lekarza

 1- 8: Angielski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

 2-4: Wietnamski – od Niego – Syna Bożego

9-10: Węgierski - od Niego, który nikogo nie wyklucza

10-13: Angielski + Angielski od Niego, który nikogo nie wyklucza

27-31: Niemiecki = Francuski   - od Niego – syna Dawida

27-31: Wietnamski - od Niego, jako lekarza

27-34: Wietnamski: od Niego – syna Dawida

9,35-10,10 - Niemiecki – od Nego, który jest dla wszystkich

 


Rozdział 10 - Niemiecki - od Niego – Syna Bożego

9,35-10,10 - Niemiecki - od Nego, który jest dla wszystkich

13-16 - Chiński – od Nego, który jest dla wszystkich

    24: Rosyjski - od Niego – pacyfisty 

34-39: Niemiecki - od Niego, jako oskarżonego

 

 


Rozdział 11

16-19 - Holenderski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

16-19: Niemiecki = Wietnamski - od Niego, jako oskarżonego

25-30 - Niemiecki – od Nego, który jest dla wszystkich

25-30 - Holenderski - od Niego, jako terapeuty

27-30: Wietnamski - od Nego, który jest dla wszystkich

28-30: Wietnamski - od Niego – kaznodziei

 


Rozdział 12

38-42: Niemiecki - od Niego, który został zdradzony

38-50: Angielski - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

 


Rozdział 13

13.16 - Niemiecki + Francuski - od Niego, jako terapeuty

24-30. 36-43: Angielski - od Niego, jako skazańca

 27: Holenderski - od Niego, jako skazańca


Rozdział 14

13-21: Rosyjski - od Niego, jako skazańca

 


Rozdział 15

  1-9: Węgierski - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

 7 - 8: Rosyjski - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

15-20: Węgierski - od Niego, jako terapeuty

21-28: Niemiecki + Holenderski + Rosyjski - od Niego – syna Dawida

29-32: Węgierski - od Niego, który został zdradzony

 


Rozdział 16

  1- 4: Wietnamski - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

15-16: Węgierski - od Niego - Chrystusa

21-23: Niemiecki - od Niego – Syna Bożego

21-28: Angielski - od Niego, jako skazańca

 


Rozdział 17

10-13: Wietnamski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

 


Rozdział 18

1-5: Português - od Niego, jako terapeuty

1-5.10-14: Angielski - od Niego, jako terapeuty

20 - Niemiecki + Francuski - od Niego – Zmartwychwstałego

 21-35: Angielski - od Niego, jako ustawodawcy


Rozdział 19

16-22: Węgierski - od Niego, jako terapeuty

16-30: Angielski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

23-26: Angielski - od Niego, który nikogo nie wyklucza

30-20,16: Chiński - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi


Rozdział 20

11,30-20,16: Chiński - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

29-34: Angielski - od Niego – syna Dawida

 

 


Rozdział 21

1-10: - Chiński - od Niego – syna Dawida

1-11: Niemiecki- od Niego - Chrystusa

28-32: Niemiecki - od Nego, który jest dla wszystkich

 

 


Rozdział 22

24-40 - Angielski - od Niego – syna Dawida

24-40 - Holenderski – od Niego, jako ustawodawcy

 


Rozdział 23

1-12: Holenderski - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

 


Rozdział 24

1-14 - Niemiecki - od Niego, jako terapeuty

37-44: Chiński - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

42-44: Wietnamski - od Niego – sędziego

 


Rozdział 25

 1-13: Angielski + Angielski - od Niego – sędziego

14-30: Niemiecki – od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

14-30: Angielski + Chiński - od Niego – sędziego

31-46: Niemiecki + Rosyjski - od Niego – sędziego

35-36: Holenderski - od Niego – sędziego

 


Rozdział 26

 3 - 4: Francuski - od Niego, który został zdradzony

   22:  Holenderski - od Niego, jako skazańca

14-25: Niemiecki = Francuski - Angielski - od Niego, jako skazańca

31-35: Niemiecki - od Niego, jako skazańca

  45ff -  Rosyjski - od Niego, jako skazańca

47-52: Niemiecki - od Niego – pacyfisty

69-72: Angielski - od Niego, który został zdradzony

69-75:Angielski - od Niego, który został zdradzony

 


Rozdział 27

45-46 : Holenderski – od Niego, który został zdradzony

 


Rozdział 28

1-10: Niemiecki - od Niego – Zmartwychwstałego

1ff: - Niemiecki = Francuski - od Niego – Zmartwychwstałego

5-6: Rosyjski - od Niego – Zmartwychwstałego

16-20: Holenderski + Węgierski + Węgierski- od Niego – Zmartwychwstałego

18-20: Angielski - od Niego – Zmartwychwstałego