... od Niego – syna Dawida

 

«Sam Dawid nazywa Go Panem» - P. Josep LAPLANA OSB Monje de Montserrat (Montserrat, Barcelona, Hiszpania)

 Mk 12,35-37 

Słowa kluczowe: Mesjasz musi być “synem Dawida”; Jezus jest nie tylko synem Dawida, ale również Panem; Jezus Chrystus, «pochodzący według ciała z rodu Dawida..." - (Rz 1,3-4), stał się centrum, które przyciąga serca wszystkich ludzi...

 

**************

 

Więcej informacji wkrótce!