... od Niego – Chrystusa / Namaszczonego

 

 

 

Więcej informacji wkrótce!