... od Niego – Syna Bożego

 

 

Góra Przemienienia -ks. Krzysztof Zimończyk SCJ  -28 lutego 2021

  Mk 9,2-10

 

Słowa kluczowe: "Jezus pozwolił im zakosztować chwały i szczęścia czekającego ich w życiu przyszłym..." "Ukazał im rąbek swojej chwały, by nie zawahali się iść za Nim do końca aż na Golgotę i ponieść za Niego śmierć."..."Zaprasza nas dzisiaj Chrystus na „górę przemienienia”.

 

**************

 

„Na ile jestem podobny do Chrystusa, na ile odnawiam w sobie Jego obraz?”

 

 Ewangelia: J 5, 17-30 

 

Słowa kluczowe: Chrystus Syn Boży – Człowiek, jedynym wyznacznikiem mojej wiary i zapowiedzią życia wiecznego

 

**************

 

Więcej informacji wkrótce!