Linki do kazań w innych językach są tutaj
- obecnie z wyjątkiem kazań hiszpańskich.

 

 

Rozdział 1

 


Rozdział 2

21-32: Wietnamski - od Niego - Chrystusa

 41-52: Niemiecki - od Niego – Syna Bożego

 


Rozdział 3

 

 15...22   Niemiecki + Niemiecki - od Niego – Syna Bożego

 


Rozdział 4

 1-13: Holenderski - od Niego – sędziego

14-22 - Niemiecki - od Niego – Syna Bożego

16-22: Niemiecki - od Niego – kaznodziei

29-30: Rosyjski - od Niego, który został zdradzony

 


Rozdział 5

12-16: Angielski – od Niego, jako lekarza

27-32: Niemiecki + Angielski + AngielskiAngielski - der od Niego, który nikogo nie wyklucza

 

 


Rozdział 6

 1-11: Angielski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

12-16: Wietnamski - od Niego, jako skazańca

27-36: Rosyjski + Português - od Niego – pacyfisty

    36 - Niemiecki - od Niego, jako terapeuty

 


Rozdział 7

 

36-50: Angielski - od Niego - Chrystusa

36-50: Wietnamski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

 


Rozdział 8

 

4-8: Niemiecki - od Niego – kaznodziei

 


Rozdział 9

28b-36: Português - od Niego – Syna Bożego

51-56: Chiński - od Niego, jako skazańca

51-56: Francuski - od Niego, który nikogo nie wyklucza

51-62: Niemiecki + Polski- od Niego, jako skazańca

57-58: Węgierski - od Niego, jako skazańca

57-62: Węgierski  - od Niego, jako skazańca

 


Rozdział 10

 

38-42: Rosyjski - od Niego, jako terapeuty

 


Rozdział 11

1-3: Polski – od Niego – modlącego się

2-4: Rosyjski – od Niego – modlącego się

5-13: Chiński + Francuski - od Niego – modlącego się

15-26: Niemiecki = Polski = Francuski =Português  - od Niego, jako oskarżonego

29-32; : Chiński - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

 


Rozdział 12

 

13-21: Polski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

25-35: Niemiecki - od Niego – kaznodziei

35-41: Węgierski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

39-48: Niemiecki = Angielski = Polski = Francuski = Português - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

42-43: Węgierski - od Niego – sędziego

43-53: Polski - od Niego – pacyfisty

49-53: Polski = Francuski - od Niego – sędziego

54-59: Polski = Português - od Niego – kaznodziei

 


Rozdział 13

1-9: Português - od Niego – sędziego

 


Rozdział 14

 

12-14 : Niemiecki, Angielski , Angielski – od Nego, który jest dla wszystkich

 

 


Rozdział 15

1-10: Polski = Francuski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

1-10: Chiński - od Niego, który nikogo nie wyklucza

1-3, 11-32: Angielski  od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

1-3, 11-32: Português - od Niego, jako terapeuty

11-32: Rosyjski - od Niego, który nikogo nie wyklucza

 


Rozdział 16

19-31: Niemiecki  + Węgierski + Francuski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

19-31: Chiński - od Niego – kaznodziei

 


Rozdział 17

 

11b: Niemiecki - od Niego – kaznodziei

11-17: Niemiecki - Jesus od Niego, jako lekarza

11-19: Niemiecki = Angielski = Polski = Francuski + Português - od Nego, który jest dla wszystkich

20-37: Chiński - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

 


Rozdział 18

1-18: Niemiecki - od Niego – sędziego

10-14: Rosyjski - od Niego – kaznodziei

9-14: Holenderski - od Niego, który nikogo nie wyklucza

15-17: Rosyjski - od Nego, który jest dla wszystkich

18-34: Rosyjski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

34-43: Rosyjski - od Niego, jako terapeuty

 


Rozdział 19

 

1-10: Niemiecki = Francuski - od Nego, który jest dla wszystkich

1-10: Niemiecki - od Niego, który nikogo nie wyklucza

   10: Węgierski – od Nego, który jest dla wszystkich

39-48: Angielski - od Niego, dyskutującego z teologami/„uczonymi w Piśmie”

 


Rozdział 20

 

 


Rozdział 21

1-4: Węgierski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

36: Francuski - od Niego, jako człowieka („Syna Człowieczego”)

 


Rozdział 22

1-6: Niemiecki - od Niego, jako skazańca

47-53: Niemiecki - od Niego, jako skazańca

54-62: Węgierski - od Niego, który został zdradzony

66-72: Angielski - od Niego, jako oskarżonego

 


Rozdział 23

 

32-49: Węgierski - od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

33-49: Português - od Niego, który został zdradzony

34:  Angielski – od Niego, w obchodzeniu się z pieniędzmi

39-46: Português - od Niego – modlącego się

 


Rozdział 24

1-12: Chiński - od Niego – Zmartwychwstałego

13-35: Niemiecki + Niemiecki - od Niego – Zmartwychwstałego

25-38: Polski - od Niego – Zmartwychwstałego

36: Wietnamski - od Niego – Zmartwychwstałego

36b-48: Português - od Niego – Zmartwychwstałego