... od Niego – Zmartwychwstałego

 

Zbyt piękne, by było prawdziwe? - Ks. Franciszek Wielgut SCJ , 18. kwietna 2021 

 Łk 24,35-48 

Słowa kluczow: :  Wiara jest procesem, drogą wiara uczniów w zmartwychwstanie Jezusa wzrasta w czasie, przechodząc kolejne etapy; ...co nas najbardziej zachwyca, może wydawać się nierealne; Jak traktuję świadectwa wiary innych ludzi? ...

**************     

Pokój wam!”  - HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO Kinszasa, lotnisko „Ndolo”,  DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA, Środa, 1 lutego 2023 r.

 J 20,19-20 

Słowa kluczow: Pokój Jezusa; rezygnacja i fatalizm; przemocą i wojną;  trzy źródła pokoju, trzy źródła, służące jego umacnianiu: przebaczeniu,wspólnotę, misji ; poczucie winy i smutek;podążanie za duchem świata zamiast za duchem Chrystusa,  bycie misjonarzami pokoju

************                         

 

Więcej informacji wkrótce!